Mijn Visie

Keuzes voor het samenstellen van het curriculum, op reguliere Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs, worden voornamelijk gemaakt op basis van exameneisen, toelatingseisen en, in sommige gevallen, regionale belangen. De basis van dit programma is efficiëntie, het moet meetbaar zijn en dan is één mogelijk antwoord op een vraag wenselijk. Echter, is het doel van het educatieve proces binnen scholen niet om iets af te maken, maar juist om iets aan te wakkeren of zoals de filosoof Plutarchus het stelde: “De geest is geen vaas om te vullen, maar een vuur om te ontsteken."

Beeld, Taal, Fantasie, en Betekenisgeving

Ervaringsgericht leren, waarbij leren plaatsvindt door middel van ervaring, staat centraal in het leerproces. Kunst speelt hierbij een unieke rol. Cognitief gezien biedt kunsteducatie kansen voor complex denken, perceptie, verbeelding, oordeel en technische vaardigheden.

recepten

lees meer

interventies

lees meer

portfolio

lees meer