De Dordtse huisjes

In deze tekeningen heb ik de Dordtse huisjes tot de kern terug gebracht en een kleurelement toegevoegd als smaakmaker